ارس دام آرشام

دروازه اروپایی صنعت گاو شیری

ارس دام آرشام
دروازه اروپایی صنعت گاو شیری
بهره وری حداکثری از طریق ایجاد واحدهای جدید بر مبنای تکنولوژی و دانش روز
ایجاد اشتغال 350 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم
Previous slide
Next slide

بهره وری حداکثری از طریق ایجاد واحدهای جدید بر مبنای تکنولوژی و دانش روز

استفاده از شرایط اقلیمی منطقه برای تولید علوفه با قیمت تمام شده کمتر

مقابله با ریسک های ناشی از خشکسالی استانهای مرکزی در خصوص تامین علوفه

پخش ویدیو

دروازه اروپایی صنعت گاو شیری

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با دارا بودن دومین سهم از بازار شیر خام ونیز منابع انسانی ماهر و متخصص و تجربه ای که در دهه چهارم فعالیت خود در این عرصه سپری می سازد اقدام به توسعه واحد های خود بر اساس راهبردهای ذیل نموده است :

  • جذب منابع مالی از بازار سرمایه
  • همزمان با توسعه ، ایجاد ظرفیت های انتقال بر اساس خشکسالی مناطق مرکزی
  • بهره وری حداکثری از طریق ایجاد واحدهای جدید بر مبنای تکنولوژی و دانش روز
  • تامین سلامتی آحاد جامعه
ایجاد زنجیره ارزش و کاهش قیمت تمام شده

افزایش قدرت چانه زنی در تعیین و تعدیل نرخ علوفه مورد نیاز

ایجاد اشتغال 350 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم

با عقید تفاهم نامه بین شرکت فکا و سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو در آبان ماه 1397 شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آذر ماه سال 1397 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به ثبت رسید و عملیات اجرایی و ساخت آن پس از اخذ مجوزهای مربوطه از ارگانهای ذیربط در شهریور ماه 1398 شروع گردید.

سال تجربه
0
محصول اختصاصی
0
مجوز دریافت شده
0
مشتری راضی
0